Syndrom nagłej śmierci sercowej

Jest to choroba metaboliczna kurcząt, najczęściej brojlerów, która charakteryzuje się nagłymi upadkami. Patogeneza nie jest dokładnie znana, lecz szybkie tempo wzrostu ptaków przyczynia się do powstawania problemów w układzie sercowo-naczyniowym i zwiększonej pobudliwości mięśnia sercowego. Jest to niewątpliwie związane z intensywną przemianą materii, szybkim tempem wzrostu i krótkim czasem odchowu. Ważną rolę w tej jednostce chorobowej pełnią czynniki genetyczne, żywieniowe i środowiskowe.

Najczęściej problem występuje u szybko rosnących kurcząt brojlerów w 2 i 3 tygodniu życia. W doświadczeniach wykazano istotną rolę stresu jako czynnika, który wzmagał występowanie syndromu. Wyższą śmiertelność z powodu „ataku serca” wykazano także u kurcząt żywionych paszami zawierającymi duże ilości pszenicy niż w stadach na których skład paszy był oparty na kukurydzy. Ptaki nie wykazują żadnych objawów klinicznych choroby, a trakcie nagłego ataku zaobserwowano: utratę równowagi, przewracanie się na bok, gwałtowne trzepotanie skrzydłami. Większość padłych ptaków leży w pozycji na plecach z wyprostowanymi nogami.

W badaniu sekcyjnym stwierdza się: powiększenie wątroby, która może być krucha i blada, pusty pęcherzyk żółciowy, blade nerki, przekrwienie płuc i komór serca. Zwłoki są dobrze umięśnione.

Zapobieganie występowania syndromu nagłej śmierci sercowej polega na: redukowaniu stresu u drobiu, zastosowaniu odpowiedniego programu świetlnego (przyciemnianiu światła, skróceniu dnia świetlnego), ograniczeniu spożycia paszy i zmniejszeniu jej wartości energetycznej, unikaniu zbyt dużego zagęszczenia drobiu na kurniku. Stosowana jest także suplementacja preparatami na bazie miedzi, które wspomagają krążenie wiecowe i wzmagają syntezę kolagenu i elastyny dzięki czemu poprawiana jest i szczelność elastyczność naczyń krwionośnych.