LECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

LECZENIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH

Opieka weterynaryjna ferm drobiu i przydomowych hodowli drobiu. Kompleksowe usługi z zakresu:

  • Profilaktyki ( Indywidualny program szczepień oparty na wynikach badań laboratoryjnych i sytuacji epizootiologicznej w terenie. Stosujemy dewizę „lepiej zapobiegać niż leczyć”. )
  • Diagnostyki ( Pełna diagnostyka chorób drobiu w oparciu o pełne badanie sekcyjne i badania mikrobiologiczne, serologiczne, molekularne PCR i parazytologiczne. )
  • Leczenia ( Opartego na zasadach racjonalnego stosowania antybiotyków. Dążymy do ograniczenia stosowania antybiotyków na rzecz preparatów mineralno – witaminowych , fitobiotyków i ekstraktów ziołowych. )
  • Profesjonalnego doradztwa ( Z zakresu:  bioasekuracji, żywienia drobiu, dostosowywania odpowiednich parametrów środowiskowych na na kurniku, dezynfekcji i dobrostanu ptaków.

Każdego hodowcę traktujemy indywidualnie i zapewniamy najwyższą jakość usług w oparciu o: regularne wizyty na fermie, szczepienia profilaktyczne i stały nadzór weterynaryjny. Współpracujemy pod kątem naukowym z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej w Toruniu i Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt przy Politechnice Bydgoskiej.